Elektronické zabezpečovacie systémy Ich úlohou je zabezpečiť ochranu objektu pred nevítanými návštevníkmi. Prípadné narušenie objektu signalizuje akusticky a opticky priamo na mieste za účelom upozorniť na narušiteľa a odradiť ho a/alebo odosiela informáciu o narušení vzdialene správcovi objektu alebo strážnej službe. Riadiacou jednotkou systému je zabezpečovacia ústredňa, ktorá sníma a vyhodnocuje informácie od senzorov rozmiestnených po objekte a na podnety reaguje spustením signalizačných a komunikačných zariadení. Ústredňa tiež na základe definovaných užívateľov alebo užívateľských skupín povoľuje čiastočné alebo úplne vypnutie zo stráženia, keď sú v objekte povolané osoby, ovláda zóny prístupu a zaznamenáva udalosti. Proti výpadku el. napájania je chránená záložnou batériou, ktorú po obnovení napájania dobíja. Detektory reagujú na pohyb, otvorenie dvier a okien, otrasy, zvuk rozbitia skla a podobné príznaky narušenia. K ústredni môžu byť pripojené priamo káblom alebo bezdrôtovo. K EZS systémom patria doplnky a príslušenstvo, ktoré umožňujú ľahkú a pohodlnú montáž.

Poskytujeme dodávku a montáž systémov:

 • GALAXY

  Obsahuje rad ústrední EZS na vysokej technologickej úrovni. Všetky komunikujú s užívateľom slovne, prostredníctvom alfanumerického displeja vo viacerých jazykoch, vrátane slovenského. Umožňujú individuálne programovať slučky a výstupy, programovo prepájať vstupy a výstupy na ovládanie ďalších externých zariadení, napr. kamier, dverí a pod. Prednosťou Galaxy je využitie vzdialených modulov (RIO) a inteligentných napájacích zdrojov s koncentrátorom (RIO/PSU), ktoré umožňujú stráženie až tisíc metrov navzájom vzdialených objektov. Ďalšou výhodou je členenie systému na samostatné časti, v ktorých môže byť zaregistrovaných viac súčasných užívateľov (max. počet závisí od konfigurácie systému). Systém môže taktiež pracovať s čítacími hlavami prístupového systému Max3 a MAX. Kryštálom riadené hodiny so zabudovaným kalendárom obsahujú aj programovateľné zmeny pre letný čas. Široké možnosti programovania parametrov a funkcií radia tento systém medzi nadštandardné. K systému je možné pripojiť telekomunikačný modul, modul RS 232 pre tlačiareň a PC navyše umožňuje diaľkové programovanie a servis.

 • ARITECH
 • PARADOX
 • DIGIPLEX

  Zabezpečovací systém pre objekty s vysokou úrovňou zabezpečenia PARADOX Digiplex

 • ESPRIT

  Zabezpečovacie systémy Esprit - od 4 do 24 slučiek.

 • SPECTRA

  Zabezpečovací systém nadväzujúci na radu Esprit.

 • MAGELLAN

  Magellan je prvý zabezpečovací systém, kombinujúcí bezpečnosť s veľmi populárnym vzhľadom a štýlovým designom. Avšak Magellan vyzerá úplne inak ako doteraz známe zabezpečovacie systémy.

 • DSC

  Ústredne DSC (Digital security controls) patria medzi najlepšie na svete. Ponúkajú celú radu ústrední ktoré všetky komunikujú s užívateľom slovne prostredníctvom alfanumerického displeja vo viacerých jazykoch. Systémy sú modulárne rozšíritelné a programovateľné. Umožňujú ovládanie ďalších externých zariadení, napr. kamerové systémy, inteligentnú elektroinštaláciu, dvere atď.

Ďalej poskytujeme dodávku a montáž systémov: ROKONET, JABLOTRON, SATEL a iné.

Autá